Nieuws

29-05-2019

Nieuwe groep

De nieuwe groep in de Schor is al haast niet nieuw meer.
De GGd is op bezoek geweest en heeft nog aanvullende adviezen gegeven.
Deze zijn opgevolgd en we zijn goedgekeurd!Hun rapport staat hieronder:
definitief-inspectierapport-kdv-t-opstapje-schor-4-lelystad

Groep 1

Ook de groep aan de Kwelder 2 is geïnspecteerd.
Het is goed dat mensen meekijken of op alle punten onze zorg voor kinderen
optimaal is. We staan weer helemaal op scherp en zijn in orde bevonden.
Fijn dat de GDD ook kijkt naar hoe we met de peuters omgaan,
naar de sfeer en het aanbod. We mogen trots zijn op wat hier gebeurt.
Het rapport vindt u met onderstaande link:
definitief-inspectierapport-kdv-t-opstapje-kwelder-2

Bestuur

Onze nieuwe voorzitter, Leendert Aarts, is al een aantal maanden al stevig aan het werk.

Zijn devies: “..  ik wil graag samen met de andere bestuursleden “SPEL” verder ontwikkelen en een bijdrage leveren aan  haar maatschappelijke rol en ……………… kinderen hebben de toekomst!

 foto-l-a

 

Onze organisatie is maar klein. Wij willen ook de mening van ouders horen en laten meewegen in het beleid. Daarom maakt één ouder deel uit van het bestuur. Dat is nu Manel Zaabi.  Vragen of ideeën kunt u bij haar kwijt!
In de nieuwsbrief hieronder stelde zij zich voor.

Geen klachten

Opnieuw een compliment aan onze medewerkers en vrijwilligers. Ook in 2018 is geen enkele klacht binnengekomen bij onze klachtencommissie, laat staan bij de landelijke klachtencommissie. We kregen daar officieel bericht van.
Goed werk dames!
Jullie inzet wordt blijkbaar goed begrepen en gewaardeerd door de ouders.
De inzet van al die werkers is erop gericht  het belang van kinderen en ouders zo goed mogelijk te dienen. Het bestuur probeert voor hen  de voorwaarden optimaal te houden, binnen de mogelijkheden die het heeft. We blijven ons met elkaar inzetten!

27-02-2019

 

 

logo-spel     logo-merem   

 

 

 

 

 

Uit de Nieuwsbrief van februari/ maart 2019

Tijd voor de planningen:

Wij zullen in 2019 gesloten zijn tijdens de volgende vakanties en vastgestelde vrije dagen:

22 april:                                   2e paasdag
29 april t/m 3 mei:                   meivakantie
30/31 mei:                               Hemelvaartsdag en de vrijdag er na
10 juni:                                    2e pinksterdag
15 juli t/m 2 augustus:            zomervakantie
21 t/m 25 oktober:                  herfstvakantie
23 dec. t/m 1 januari 2020:     kerstvakantie

Oudervertegenwoordiger:

Manel is de moeder van  Nourdine.

Hieronder stelt ze zich zelf voor:

Mijn naam is Manel, ben 35 jaar en geboren en getogen in Lelystad. Samen met mijn man en zoontje woon ik ook nog eens in Lelystad. Voor sommige ouders ben ik al een bekend gezicht, aangezien mijn zoontje ook op SPEL zit.

Mij is gevraagd om de rol van oudervertegenwoordiger op me te nemen. Hier heb ik volmondig ja opgezegd. Ik zal even in het kort vertellen wat mijn ervaring is: 13 jaar geleden ben ik gestart met een opleiding Pedagogiek aan de HvA. Tijdens en na deze opleidinfoto-manelg ben ik werkzaam geweest in het MBO en basisonderwijs. Dit zijn twee totaal verschillende doelgroepen, maar 1 ding bleef een rode draad in mijn werk, CREATIVITEIT.
Ik hoop dan ook, dat ik voor SPEL iets kan betekenen op het pedagogisch creatieve gebied.
Daarnaast wil ik tegen de ouders/ verzorgers zeggen: schroom niet eventuele vragen en suggesties met mij te delen. Ik hoop jullie daarmee van dienst te kunnen zijn.

Groet Manel  

 

Koffie-ochtend/ -middag:

Bij ‘t Opstapje willen we de koffieochtenden nieuw leven inblazen.
Voorheen was het zo dat u samen met andere ouders achter het scherm kon zitten en dan kon u samen met  de andere ouder praten.

Wij willen het graag anders gaan doen. We merkten dat er weinig ouders op af komen en wij vinden het toch belangrijk dat er ochtenden zijn waar u samen met andere ouders kunt praten.

Met de logopedist  van Merem zijn we in gesprek gegaan en willen we graag tijdens de koffie ochtenden meer gaan doen met de ondersteunende communicatie.

Ondersteunende communicatie gebruiken wij tijdens het gesprek met de kinderen. Dit kunnen gebaren zijn, scripts of pictogrammen.

Tijdens de koffieochtend kunt u dan meekijken op het scherm in de pantry. U kunt dan zien hoe de logopediste de ondersteunende communicatie inzet bij de kinderen. Na 10 minuten zal de logopedist aanschuiven in de pantry en kunnen we het samen hebben over de ondersteunende communicatie.

Mocht u zelf ideeën/ wensen hebben over de ondersteunende communicatie dan horen wij dit graag.

We willen het graag maandag 1 en dinsdag 2 april  in de ochtend hebben over ondersteunende communicatie. Na deze ochtend kunt u thuis oefenen met de ondersteunende communicatie.  We willen dit onderwerp graag eens in de 2 maanden naar voren laten komen.

De koffie ochtenden zijn altijd in de eerste week van de maand. 

Mocht u tijdens deze ochtenden niet kunnen, mag u altijd vragen aan de leidsters of u  even achter het scherm kunt kijken. Het is dan niet gegarandeerd dat er een leidster bij kan zitten. 

We hopen u één deze dagen te zien.

Wat vindt u als ouder belangrijk?

Heeft u een goed idee voor ’t Opstapje, weet u iets voor ons waar wij nog niet aan gedacht hebben, of zit u met praktische problemen die te maken hebben met de peuterspeelzaal, laat het ons weten. U kunt uw vragen of opmerkingen bij een van onze medewerkers kwijt of bij de oudervertegenwoordiger in het bestuur:  Manel. Tevens hebben wij op de plank boven de kapstokken een ideeënblik staan. Hier kunt u ook uw tips in kwijt.

Heeft u zelf ideeën of tips om in de Nieuwsbrief te zetten, dan horen wij dit graag van u.

Groetjes,

Gretha, Hester, Irene, Lianne, Kirsten, Marsha en Henriëtte

Het helpt alle kinderen, slechthorende èn horende kinderen, als we een woord of begrip ondersteunen met een vast gebaar. Het gebaar komt niet in plaats van het woord, maar er mee samen. Praten en doen. Een extra kapstok om het te onthouden. Bij het thema ziek zijn gebruiken we uit  Nederlands ondersteund met Gebaren:

gebaren-ziek-zijn

LOGOPEDIE – KINDERREVALIDATIE – MEREM

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.