Nieuws

 21-08-2019

Een moeder met een kind op ‘t Opstapje stuurde ons dit toe. Zij schreef:

De meest gestelde vragen aan ouders zijn toch wel:
” Loopt je kind al en zegt het al papa en mam?”
Dit zijn op het eerste gezicht onschuldige en hele normale vragen, maar wat als je kind wel een achterstand heeft?
Dan zijn dit geen leuke vragen en ontwijk je deze het liefst.

In ons geval had onze zoon van bijna 2 een taalachterstand. Ik kreeg vaak te horen dat hij nog jong was en dat het vanzelf wel bij zou trekken. Gelukkig heb ik naar mijn gevoel geluisterd en ben in contact gekomen met een logopediste.
Tijdens onze intake vertelde ze mij over het Hanen ouderprogramma. Dit is een methode waarbij je samen met andere ouders in groepsverband werkt aan hoe je in interactie de communicatie en taalontwikkeling van je kind kunt stimuleren.

Ik heb die cursus bij haar gevolgd.  Door dit  Hanen ouderprogramma heb ik tools en handvaten gekregen. Hierdoor heb ik op een hele fijne manier aan de taalontwikkeling kunnen werken. Daarnaast werden wij intensief begeleid en gecoacht. Er werden video observaties gemaakt met de daarbij behorende feedback en werden er leerdoelen meegegeven.

We zijn nu een klein jaartje verder en ik kan melden dat zijn ontwikkeling niet alleen op taal, maar ook op spel en interactie enorm is gegroeid.

Als er nu iemand aan mij de vraag stelt:  “En, kletst hij al?”, dan kan ik daar volmondig “Ja!” op zeggen en hoef ik deze vraag niet meer te ontwijken.

In de hal van ‘t Opstapje vind je de folder van de cursus Hanen.

Afscheid

Voor de vakantie heeft een aantal kinderen afscheid genomen: ze zijn vier jaar geworden en gaan naar school!
We kregen een paar bedankjes waar we het warm van kregen en best trots op zijn.

ouderreactie-2ouderreactie1

 

 

 

 

 

 

 

 

31-07-2019

Airconditioning en ventilatie

Misschien goed om even te noemen: ‘t Opstapje heeft in de speelzaal airconditioning en in de slaapruimte bovendien CO2 meting en daarop afgestemde ventilatie. Al jaren. We vinden het heel belangrijk dat uw kind ook in dit opzicht veilig is! En voor ons allemaal is het heel prettig, zeker nu het zo extreem warm blijkt te kunnen worden buiten.

Inspectie GGD
De groep aan de Kwelder 2 is, (net als de opgeheven maar wel goedgekeurde groep!) door de GGD geïnspecteerd.

Het is goed dat mensen meekijken of op alle punten onze zorg voor kinderen optimaal is. We staan weer helemaal op scherp en zijn in orde bevonden.
Fijn dat de GDD ook kijkt naar hoe we met de peuters omgaan,
naar de sfeer en het aanbod. We mogen trots zijn op wat hier gebeurt.
Het rapport vindt u met onderstaande link:
definitief-inspectierapport-kdv-t-opstapje-kwelder-2

Bestuur

Onze organisatie is maar klein. Wij willen ook de mening van ouders horen en laten meewegen in het beleid. Daarom maakt één ouder deel uit van het bestuur. Dat is  Manel Zaabi.  Vragen of ideeën kunt u bij haar kwijt!

Geen klachten

Opnieuw een compliment aan onze medewerkers en vrijwilligers. Ook in 2018 is geen enkele klacht binnengekomen bij onze klachtencommissie, laat staan bij de landelijke klachtencommissie. We kregen daar officieel bericht van.
Goed werk dames!
Jullie inzet wordt blijkbaar goed begrepen en gewaardeerd door de ouders.
De inzet van al die werkers is erop gericht  het belang van kinderen en ouders zo goed mogelijk te dienen. Het bestuur probeert voor hen  de voorwaarden optimaal te houden, binnen de mogelijkheden die het heeft. We blijven ons met elkaar inzetten!

27-02-2019

 

 

logo-spel     logo-merem   

 

 

 

 

 

Tijd voor de planningen:

Wij zullen in 2019 gesloten zijn tijdens de volgende vakanties en vastgestelde vrije dagen:

15 juli t/m 2 augustus:            zomervakantie
21 t/m 25 oktober:                  herfstvakantie
23 dec. t/m 1 januari 2020:     kerstvakantie

Koffieochtenden.

In ‘t Opstapje willen we de koffieochtenden nieuw leven inblazen.
Voorheen was het zo dat u samen met andere ouders achter het scherm kon zitten en dan kon u samen met  de andere ouder(s) praten.

Wij willen het graag anders gaan doen. We merkten dat er weinig ouders op af komen en wij vinden het toch belangrijk dat er ochtenden zijn waar u samen met andere ouders kunt praten.

Met de logopedist  van Merem zijn we in gesprek gegaan en willen we graag tijdens de koffie ochtenden meer gaan doen met de ondersteunende communicatie.

Ondersteunende communicatie gebruiken wij tijdens het gesprek met de kinderen. Dit kunnen gebaren zijn, scripts of pictogrammen.

Tijdens de koffieochtend kunt u dan meekijken op het scherm in de pantry. U kunt dan zien hoe de logopediste de ondersteunende communicatie inzet bij de kinderen. Na 10 minuten zal de logopedist aanschuiven in de pantry en kunnen we het samen hebben over de ondersteunende communicatie.

Mocht u zelf ideeën/ wensen hebben over de ondersteunende communicatie dan horen wij dit graag.

We willen het graag maandag 1 en dinsdag 2 april  in de ochtend hebben over ondersteunende communicatie. Na deze ochtend kunt u thuis oefenen met de ondersteunende communicatie.  We willen dit onderwerp graag eens in de 2 maanden naar voren laten komen.

De koffie ochtenden zijn altijd in de eerste week van de maand. 

Mocht u tijdens deze ochtenden niet kunnen, mag u altijd vragen aan de leidsters of u  even achter het scherm kunt kijken. Het is dan niet gegarandeerd dat er een leidster bij kan zitten. 

We hopen u één deze dagen te zien.

Wat vindt u als ouder belangrijk?

Heeft u een goed idee voor ’t Opstapje, weet u iets voor ons waar wij nog niet aan gedacht hebben, of zit u met praktische problemen die te maken hebben met de peuterspeelzaal, laat het ons weten. U kunt uw vragen of opmerkingen bij een van onze medewerkers kwijt of bij de oudervertegenwoordiger in het bestuur:  Manel. Tevens hebben wij op de plank boven de kapstokken een ideeënblik staan. Hier kunt u ook uw tips in kwijt.

Heeft u zelf ideeën of tips om in de Nieuwsbrief te zetten, dan horen wij dit graag van u.

Groetjes,

Gretha, Hester, Irene, Lianne, Kirsten, Marsha en Henriëtte

Het helpt alle kinderen, slechthorende èn horende kinderen, als we een woord of begrip ondersteunen met een vast gebaar. Het gebaar komt niet in plaats van het woord, maar er mee samen. Praten en doen. Een extra kapstok om het te onthouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.