Bestuur SPEL

L.J. Aarts voorzitter
E.L. Gommer-van Dijk, secretaris
F. Haring, penningmeester
M.G.E. Appelman-Kreuzen, lid
F. Diderich, lid
lid, oudervertegenwoordiger: vacature

Contactgegevens bestuur
Secretariaat: Beukenhof 214, 8212 EE Lelystad

Vertrouwenspersoon voor het personeel:   Mevrouw G. Kreuter-Kuiper, tel 0320- 255866

Klachtencommissie:

Mevrouw Y de Beer
Mevrouw I. Korevaar
Mevrouw D. Meijen

Reacties zijn gesloten.