ANBI

 

SPEL is een ANBI organisatie.

Gegevens januari 2019

 • Naam:  Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad e.o.

 • K v K Gooi-, Eem- en Flevoland: 39092146

 • Postadres:   Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad e.o. Beukenhof 214

  8212 EE Lelystad

 • E-Mail: spel.lelystad@gmail.com

 • Doelstelling: Het verstrekken van aangepast peuterspeelwerk en peuteropvang aan peuters met een fysiek probleem

Hoofdlijnen beleidsplan:
Driedelig aanbod:

 1. Het stimuleren van de ontwikkeling van de peuter, waarbij de sociaal-emotionele  ontwikkeling extra aandacht heeft;

 2. Het bieden van de mogelijkheid om behandeling (fysiotherapie, ergotherapie en logopedie) in het aanbod te integreren;

 3. Afstemming met ouders over de ontwikkeling van het kind en het bieden van ruimte aan ouders om elkaar te ontmoeten en te profiteren van de deskundigheid van andere ouders en van professionals. Dit in samenwerking met  Merem Behandelcentra en de Praktijk voor kinderfysiotherapie, – ergotherapie en –logopedie De klimboom

 • Bestuur:

  Voorzitter: L.J. Aarts

  Secretaris: E.L. Gommer-van Dijk

  Penningmeester F.P. Haring

  Leden: Mevrouw F. Diderich;  M.G.E. Appelman-Kreuzen,

  oudervertegenwoordiger: M. Zaabi

 • Aangesloten bij landelijke klachtencommissie

 • Leden lokale klachtencommissie:

  Mevrouw Y. de Beer

  Mevrouw I. Korevaar

  Mevrouw D. Meijen

 • Vertrouwenspersoon:

  Mevrouw G. Kreuter-Kuiper

 • Beloningsbeleid: De personeelsleden worden volgens de CAO betaald.

  Alle andere functies zijn onbezoldigd. Bestuur en vrijwilligers stellen de  hun  toegestane  vrijwilligersvergoeding als gift ter beschikking aan SPEL e.o.

 • Voor een actueel verslag van de activiteiten van de Stichting: zie het jaarverslag 2018

 • Balans en staat van baten en lasten: zie accountantsrapport 2018

U vindt hieronder de  informatie die wij volgens de voorschriften op de website moeten plaatsen. U vindt ze ook elders op de site, maar hieronder zijn  de ‘zakelijke’ gegevens bijeengebracht.

U treft nu aan:

beleidsplan-veiligheid-en-gezondheid-augustus-2019

pedagogisch-beleidsplan-juli-2019

definitief-inspectierapport-kdv-t-opstapje-kwelder-2

definitief-inspectierapport-kdv-t-opstapje-schor-4-lelystad

veiligheid-en-gezondheidsbeleid-groep2-aangepast-maart-2019

pedagogisch-beleidsplan-en-werkplan-groep-2-november-2018

definitief-accountantsrapport-spel-e-o-2018

spel-jaarverslag-2018-def

beleidsplan-maart-18

jaarverslag-2017

definitief-accountantsrapport-SPEL-2017

definitief-accountantsrapport-SPEL-2016

jaarverslag-SPEL-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.