ANBI

 

SPEL is een ANBI organisatie.

Gegevens januari 2019

 • Naam:  Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad e.o.
 • K v K Gooi-, Eem- en Flevoland: 39092146
 • Postadres:   Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad e.o. Beukenhof 214
  8212 EE Lelystad
 • E-Mail: spel.lelystad@gmail.com
 • Doelstelling: Het verstrekken van aangepast peuterspeelwerk en peuteropvang aan peuters met een fysiek probleem

Hoofdlijnen beleidsplan:
Driedelig aanbod:

 1. Het stimuleren van de ontwikkeling van de peuter, waarbij de sociaal-emotionele  ontwikkeling extra aandacht heeft;
 2. Het bieden van de mogelijkheid om behandeling (fysiotherapie, ergotherapie en logopedie) in het aanbod te integreren;
 3. Afstemming met ouders over de ontwikkeling van het kind en het bieden van ruimte aan ouders om elkaar te ontmoeten en te profiteren van de deskundigheid van andere ouders en van professionals. Dit in samenwerking met Revalidatiecentrum Merem en de Praktijk voor kinderfysiotherapie, – ergotherapie en –logopedie De klimboom
 • Bestuur:
  Voorzitter: L.J. Aarts
  Secretaris: E.L. Gommer-van Dijk
  Penningmeester F.P. Haring
  Leden: Mevrouw F. Diderich;  M.G.E. Appelman-Kreuzen,
  oudervertegenwoordiger: M. Zaabi
 • Aangesloten bij landelijke klachtencommissie
 • Leden lokale klachtencommissie:
  Mevrouw Y. de Beer
  Mevrouw I. Korevaar
  Mevrouw D. Meijen
 • Vertrouwenspersoon:
  Mevrouw G. Kreuter-Kuiper
 • Beloningsbeleid: De personeelsleden worden volgens de CAO betaald.
  Alle andere functies zijn onbezoldigd. Bestuur en vrijwilligers stellen de  hun  toegestane  vrijwilligersvergoeding als gift ter beschikking aan SPEL e.o.
 • Voor een actueel verslag van de activiteiten van de Stichting: zie het jaarverslag 2018
 • Balans en staat van baten en lasten: zie accountantsrapport 2018

U vindt hieronder de  informatie die wij volgens de voorschriften op de website moeten plaatsen. U vindt ze ook elders op de site, maar hieronder zijn  de ‘zakelijke’ gegevens bijeengebracht.

U treft nu aan:

definitief-accountantsrapport-spel-e-o-2018

spel-jaarverslag-2018-def

beleidsplan-maart-18

jaarverslag-2017

definitief-accountantsrapport-SPEL-2017

definitief-accountantsrapport-SPEL-2016

jaarverslag-SPEL-2016

Jaarverslag 2015

Definitief accountantsrapport SPEL e.o. 2015

Definitief accountantsrappot SPEL e.o. 2014

Jaarverslag SPEL e.o. 2014

de gegevens van SPEL, klik op de link

het jaarverslag 2013 van SPEL 

het accountantsrapport van SPEL e.o. 2013

 

Reacties zijn gesloten.