Welkom bij ‘t Opstapje

SPEL staat voor: Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (en omstreken). De stichting biedt kinderen die vanwege hun achterstand en/of handicap op het gebied van motoriek, spraak/taalontwikkeling of zintuiglijke ontwikkeling niet kunnen deelnemen aan regulier peuterspeelzaalwerk of daar niet tot hun recht komen, een eigen peuterspeelzaal met een aangepast aanbod.

Dit aanbod bestaat uit 3 onderdelen:
• Het stimuleren van de ontwikkeling van de peuter, waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling extra aandacht heeft.
• Het bieden van ruimte aan ouders om elkaar te ontmoeten en te profiteren van de deskundigheid van andere ouders en professionals.
• Het bieden van de mogelijkheid om behandeling (fysiotherapie, ergotherapie en logopedie) in het aanbod te integreren.

SPEL werkt nauw samen met de paramedische praktijk voor kinderen: De Klimboom
en met MEREM Behandelcentra.

logo De Klimboom

Merem Behandelcentra

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Privacyreglement

Zoals u weet is de wet op de Privacy aangescherpt. Iedere organisatie moet precies aangeven welke  persoonsgegevens er worden gevraagd voor het functioneren van de organisatie en hoe die worden bewaard en met wie ze mogelijk worden gedeeld. Ook mogen ze niet langer bewaard worden dan strikt nodig is.
Dit wordt beschreven in een Privacyreglement.

U vindt het onze hier met deze link         privacy-reglement-spel-e-o-2018

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Bezoek van Robert Bakker

Sherborne

 

Woensdag 6 december hebben we |Robert Bakker mogen ontvangen op ‘t Opstapje.
De opbrengst van het concert van de Voice Company ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Lelystad had hij voor ‘t Opstapje bestemd. Die avond heeft hij al aangekondigd dat hij graag zelf eens op de speelzaal zou willen  kijken.
Het duurde even voor hij er gelegenheid voor had, maar deze week was het zover.

Het was een geanimeerd bezoek. Robert wilde alles weten over het ontstaan en de opzet van ‘t Opstapje. Daarover valt wel wat te vertellen!
Door  verkoudheden en griepjes waren er niet veel kinderen maar we hebben genoten van hun spel en de interactie met de medewerkers.  Robert  is een goede observator en hij deelt wat hij ziet. Dat geeft aanleiding tot tot goede gesprekken.

Hij kwam niet alleen om te praten. We kregen een envelop met een flink bedrag dat besteed mag worden voor materiaal voor de kinderen.
Robert en de Voice Company: hartelijk dank daarvoor!

Onze coördinator heeft al een doel bepaald. Als het er is, komt er een foto op de site!

Robert Bakker overhandigt de envelop met inhoud.

Robert Bakker overhandigt de envelop met inhoud.

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Verrast!

Vlak voor de zomervakantie kreeg onze coördinator een telefoontje van Robert Bakker, de dirigent van The Voice Company. Hij zou een concert geven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Lelystad. En of hij de Peuterspeelzaal de opbrengst zou mogen schenken?  Wat zeg je dan? Even helemaal niets. Oef!!!

Donderdag 14 september was het concert. In aanwezigheid van onze burgemeester, mevrouw Ina Adema, in het stadhuis. Een zeer gevarieerd en hoogstaand programma, met een keur aan stijlen. Van Ramses Shaffy tot Fauré, van meezingers uit de vorige eeuw tot Rossini.  Afwisseling genoeg: groot-en kleinkoor, bestaande uit amateurs. Solisten, instrumentaal (dwarsfluit en piano), waaronder een jong talent, Frank Monster en vocaal: de engeltjes Wardenier en Van Leijenhorst, Henk Kreukniet en Olaf Labree. Voor elk wat wils, zoals de dirigent/ begeleider/ presentator  Robert Bakker zelf opmerkte.

The Voice Company o.l.v. Robert Bakker in het Stadhuis

The Voice Company o.l.v. Robert Bakker in het Stadhuis

solisten met hemelse namen, dat belooft wat!

solisten met hemelse namen, dat belooft wat!

Tot slot kreeg de burgemeester het woord. Zij bedankte Robert voor zijn initiatief voor dit feestelijke concert en de geslaagde avond.
Robert bedankte op zijn beurt alle mensen die deze avond praktisch hadden mogelijk gemaakt, vooral de mensen achter de schermen, zoals de bodes van het stadhuis.

Het publiek toonde hun waardering door een daverend applaus. Wij klapten en  klappen hard mee.
We hebben Robert Bakker uitgenodigd een bezoek te brengen aan  peuterspeelzaal
‘t Opstapje om te zien wat daar gebeurt!  Welkom!

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen