Bestuur SPEL

B.T. Karreman, voorzitter
E.L. Gommer-van Dijk, secretaris
E. van de Beek, penningmeester
M.G.E. Appelman-Kreuzen, lid
R.J. Dijkstra, lid
S. Beekman, lid, oudervertegenwoordiger

Contactgegevens bestuur
Secretariaat: Beukenhof 214, 8212 EE Lelystad

Vertrouwenspersoon voor het personeel:   Mevrouw G. Kreuter-Kuiper, tel 0320- 255866

Klachtencommissie:

Mevrouw Y de Beer
Mevrouw I. Korevaar
Mevrouw d. Meijen

Reacties zijn gesloten.